PN-25-84 Volkswagen Transporter bestelwagen 1956

Bron: Facebook pagina Oud-Winterwijk

12 Januari 1957

OPZIENBARENDE ROOFMOORD IN WINTERSWIJK

In Winterswijk is gisteravond een opzienbarende roofmoord gepleegd, welke in enkele uren tijds tot klaarheid is gebracht.
De 27-jarige J.P. uit de Winterswijkse buurtschap Miste heeft, gedreven door geldzorgen, de 59-jarige postbesteller J.G.Hesselink uit dezelfde buurtschap met een fles de schedel ingeslagen en hem daarna beroofd van f 300,-.
Enkele uren na deze verschrikkelijke daad werd P., toen hij voornemens was het lijk per auto te vervoeren om het ergens te begraven, in de Aaltense buurtschap Haart door twee douane-beambten aangehouden, daar P. zich met een auto in de 500-meter strook bevond.
Bij controle van de wagen vonden de ambtenaren tot hun ontzetting het lijk van Hesselink.

De toedracht
Gisteravond om kwart over zes deed de directeur van het postkantoor te Winterswijk bij de politie aangifte van het feit, dat de besteller J.G.Hesselink die om kwart voor vijf per fiets uit Miste was vertrokken met een geldzending, nog niet was aangekomen.
De politie stelde toen een onderzoek in en kwam daarbij al vrij gauw op het spoor van P., die men met Hesselink had zien praten.
Achteraf is gebleken dat P. Hesselink een lift heeft aangeboden naar Winterswijk.

P. heeft niet de normale weg naar Winterswijk gereden, maar is de Dennendijk opgegaan om de lastige Mister-overweg in Winterswijk te vermijden. Even over de overweg in de Dennendijk, dus vlak bij de Morgenzonweg, bleef de bestelwagen van P. plotseling staan wegens bezinegebrek. P. en Hesselink stapten uit en men besloot, nadat het reservetankje was ingeschakeld, de wagen aan te slingeren.
Toen H. zich over de motor boog, heeft P. hem met een lege fles de schedel ingeslagen.

Van 300 gulden beroofd.
Hesselink zeeg ineen. Volgens P. was hij meteen dood. P. heeft toen het lijk achter in de auto geladen en is er, kennelijk niet wetende wat hij moest beginnen, mee gereden naar Groenlo, Vragender, Corle en de Haart.
In de laatsgenoemde Aaltense buurtschap heeft hij het lijk in een sloot gelegd.
Tevoren had de dader het slachtoffer van f 300,- aan papiergeld beroofd.

Naar huis
P. is daarna met de auto naar huis gegaan en heeft zich daar verkleed, omdat zijn kleren nogal bloedvlekken vertoonden. Vervolgens is hij naar een leverancier in Aalten vertrokken. Hij verscheen daar, terwijl hij nog bloedvlekken in zijn gezicht had. De levernacier heeft hem daarop attent gemaakt en hem gevraagd, of hij zich niet wilde wassen. Maar P. heeft hem toen enige verontschuldigingen geuit in de geest van: “Ja, ik ben een beetje gewond, maar ik was mij thuis wel.”
P. betaalde de Aaltense leverancier een gedeelte van zijn schuld en reed toen terug naar de plaats, waar hij het lijk van H. had achtergelaten.
Hij was voornemens het lijk te begraven en had daartoe een schop meegenomen.
Hij sleepte het lijk weer de bestelauto in en wilde wegrijden. Op dat moment doken de douane-beambten De Boer en Pasveel voor hem op. Zij waren op surveillance in de bij avond verboden 500-meterstrook en wensten de wagen van P. aan controle te onderwerpen.
Tot hun begrijpelijke ontzetting vonden zij daarbij het lijk van Hesselink.
Zij arresteerden P. , die volkomen onbewogen bleef en zich niet verzette. Bij verhoor door de Rijkspolitie te Aalten, heeft P. een volledige bekentenis afgelegd. P. is ter beschikking van de justitie gesteld.

(J.P. is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf )

Foto: Volkswagen waarmee J.P. het lijk vervoerde.

PN-12-05 Volkswagen Transporter bestelwagen 1956

* Ik heb drie foto’s van deze bus, maar mag deze niet publiceren van de eigenaar van deze bus.
Het is een blauwe bestelwagen met zeer gave reclame op de zijkant van Dhr Popma zijn garage bedrijf.

Wie heeft er foto’s van deze bus die ik wel mag gebruiken?

Datum eerste toelating 07-05-1956
Datum aanvang laatste tenaamstelling 10-08-2004
Datum eerste afgifte Nederland 07-05-1956
Status kenteken Geldig